Zakończony

Konkurs filmowy "Nakręcone wakacje"

Opis konkursu

Temat konkursu należy rozumieć w sposób jak najbardziej szeroki. Może to być filmowa relacja z podróży lub opowieść o wakacjach spędzonych w domu, ciekawa wakacyjna scenka uchwycona przez kamerę, fabuła filmowa dotycząca tematu wakacje.
Czas projekcji filmów zgłoszonych do konkursu nie powinien przekroczyć 15 minut.

Nagrody

Organizator wyłoni 3 zwycięzców Konkursu w każdej kategorii wiekowej, którym przyzna nagrody rzeczowe. Ze względu na wartość nagród będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych; a także (w uzasadnionych przypadkach) do odstąpienia od przyznania nagród.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: polec

Podobne konkursy

Brak komentarzy.