Zakończony

Konkurs fotograficzny "Facegroovin' bio glitter"

Opis konkursu

Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram/Facebook na swoim publicznym koncie: postu/stories/reels ze zdjęciem/filmem, w którym wykorzystano bio brokat Facegroovin' oraz oznaczeniu pracy konkursowej profilami: @ministerstwodobregomydla oraz @facegroovinpolska

Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika konkursu dowolnej formy wyrazu twórczego, w szczególności: fotografii, utworu audiowizualnego, kolażu, możliwej do zamieszczenia w serwisie Instagram lub Facebook i zgodnej z regulaminem wymienionych serwisów.

Nagrody

Codziennie do godziny 22:00, od dnia 27.02.2023 do dnia 8.03.2023, Komisja Konkursu dokonywać będzie oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników łącznie 20 (słownie: dwudziestu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • 7x Facegroovin' bio glitter (1x bio brokat Rusty Gold, 1x bio brokat Rainbow Freckles, 1x bio brokat Pink Frosty, 1x bio brokat Frosty, 1x bio brokat Cinnamon, 1x bio brokat Silver, 1x bio brokat Gold)

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: privatedo

Podobne konkursy

Brak komentarzy.