Do zakończenia 36 dni

Konkurs fotograficzny "GEOGRAFIA – PROCES, FORMA, OBIEKT" edycja XII 2023/2024

Opis konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2024 roku nie ukończą 25. roku życia. Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:
  • a. procesy i formy naturalne (symbol kategorii – N)
  • b. obiekty antropogeniczne (symbol kategorii – A)
Fotografie powinny być przekazane organizatorowi konkursu, czyli przedstawicielom Wydziału Nauk Geograficznych UŁ do dnia 15 stycznia 2024 roku w formie plików JPG o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres konkurs.fotograficzny@geo.uni.lodz.pl.

Nagrody

Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Jury ma prawo zadecydować o innym podziale nagród dla Laureatów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Światowego Dnia Geografa w kwietniu 2024 roku, a następnie opublikowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.