Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs fotograficzny "PORTRET 2019" edycja 11

Opis konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która w okresie od 1 sierpnia do 11 października 2019 roku wyśle od 4 do 8 zdjęć za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na adres: info@todobrykonkurs.pl
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs tematycznie dotyczy portretu w szerokim rozumieniu tego słowa, technika nadsyłany prac jest dowolna – mogą to być prace zarówno wykonane cyfrowo, jak i analogowo. Zgłaszane prace powinny ukazywać człowieka za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej, portret w klasycznym podejściu, beauty, portret w modzie, dokument, reportaż, portret jako eksperyment, autoportret, portret jako sztuka współczesna, selfie. Zaznaczamy, że zdjęcia dokumentalne i reporterskie ukazujące człowieka również są mile widziane.
Warunkiem koniecznym jest kliknięcie „Lubię to” na fanpage'u.
W konkursie mogą brać udział zarówno osoby niepełnoletnie, jak i pełnoletnie.
Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat.
Aby zgłosić prace na konkurs Uczestnik powinien:

  • użyć formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora, formularz znajduje się w zakładce Kontakt
  • zatytułować maila „Portret2019/11Edycja”
  • załączyć do maila od 4 do 8 niespakowanych zdjęć w formacie JPG nie przekraczających łącznej wagi 12Mb.
  • fotografie wysyłane na konkurs powinny być ponumerowane: 01, 02, 03, 04, itd.
  • każdy uczestnik w mailu zgłoszeniowym powinien zawrzeć swoje dane osobowe: Imię i Nazwisko, Adres Zamieszkania, Numer Telefonu, Kraj, oraz adres do korespondencji e-mail.
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 8 fotografii. Wszystkie fotografie powinny zostać zgłoszone w jednym mailu zgłoszeniowym.

Nagrody

Nagroda Główna za zajęcie 1 miejsca w całym Konkursie:
Zdobywa 1 miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych oraz Voucher o wartości 1300 złotych na dwudniowy Kurs Fotografii Studyjnej: Moda, Portret, Postprodukcja organizowany przez todobrykurs.pl. Zajęcia poprowadzi Sebastian Siębor, fotograf zajmujący się profesjonalnie fotografią i posiadający duże doświadczenie w branży – sebastiansiebor.pl. Zajęcia odbędą się w profesjonalnym i pełni wyposażonym studio w Bydgoszczy lub Warszawie. (łącznie 2300zł)

Nagroda Główna za zajęcie 2 miejsca w całym Konkursie:
Zdobywa 2 miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych oraz Voucher o wartości 1300 złotych na dwudniowy Kurs Fotografii Studyjnej: Moda, Portret, Postprodukcja organizowany przez todobrykurs.pl. Zajęcia poprowadzi Sebastian Siębor, fotograf zajmujący się profesjonalnie fotografią i posiadający duże doświadczenie w branży – sebastiansiebor.pl. Zajęcia odbędą się w profesjonalnym i pełni wyposażonym studio w Bydgoszczy lub Warszawie. (łącznie 1 800 zł)

Nagroda Główna za zajęcie 3 miejsca w całym Konkursie:
Zdobywa 2 miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych oraz Voucher o wartości 1300 złotych na dwudniowy Kurs Fotografii Studyjnej: Moda, Portret, Postprodukcja organizowany przez todobrykurs.pl. Zajęcia poprowadzi Sebastian Siębor, fotograf zajmujący się profesjonalnie fotografią i posiadający duże doświadczenie w branży – sebastiansiebor.pl. Zajęcia odbędą się w profesjonalnym i pełni wyposażonym studio w Bydgoszczy lub Warszawie. (łącznie 1 800 zł)

Wyróżnienia dla 15 najlepszych autorów w całym Konkursie:
15 autorów najlepszych spośród całego Konkursu otrzyma Vouchery o wartości 650 złotych na dwudniowy Kurs Fotografii Studyjnej: Moda, Portret, Postprodukcja organizowany przez todobrykurs.pl. Zajęcia poprowadzi Sebastian Siębor, fotograf zajmujący się profesjonalnie fotografią i posiadający duże doświadczenie w branży – sebastiansiebor.pl. Zajęcia odbędą się w profesjonalnym i pełni wyposażonym studio w Bydgoszczy lub Warszawie. (łącznie 9 750 zł)

Nadesłane przez: MAT_MAC Opublikowane przez: jutis

Podobne konkursy

Dodaj komentarz