Zakończony

Konkurs "In memoriam – Sokołów Podlaski we wspomnieniach moich rodziców i dziadków"

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–III oraz IV–VIII szkół podstawowych z terenu
miasta Sokołów Podlaski
. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu związanego z historią miasta Sokołów Podlaski na bazie wspomnień dziadków lub rodziców.

Tematyka tekstów: biografie rodzinne, historie wojenne (I i II wojna światowa, przymusowe wywózki na tereny ZSRR, prace przymusowe), wielokulturowość (chrześcijanie, Żydzi), lokalne tradycje (pogrzebowe, weselne, dożynkowe), prace polowe, życie codzienne, inne.
Jeden autor może nadesłać maksymalnie 1 tekst. Forma literacka tekstów konkursowych jest dowolna: wywiad, pamiętnik, dziennik, opowiadanie, inne. Tekst powinien opisywać prawdziwą historię związaną z miastem Sokołów Podlaski. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2023/2024.

Nagrody

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. O dacie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Brak komentarzy.