Brak daty

Konkurs "Innowacyjny Menedżer Kultury"

Opis konkursu

Do 15 września trwa nabór zgłoszeń w piątej edycji konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o Indywidualną Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznawaną menedżerom i menedżerkom instytucji kultury za innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze.
Do udziału w konkursie zapraszamy liderów i liderki, którzy/które zarządzają instytucjami kultury na terenie województwa mazowieckiego, są odpowiedzialni/odpowiedzialne za jej cele, strategie, sposób organizacji, program i budżet, kierują zespołem ludzi tworzących instytucję, w relacji do potrzeb publiczności, lokalnej społeczności i środowiska.
W tym roku menadżerowie i menadżerki osobiście zgłaszają swoje kandydatury, wypełniając formularz na stronie konkursu: www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html
Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, którzy/które te nowoczesne koncepcje realizują.
Poszukujemy menedżerów i menedżerek, którzy/które nie boją się wyzwań. Adaptują się i pracę swojej instytucji do wciąż nowych okoliczności, są w stanie dostosować działalność do potrzeb społeczności. Wykorzystują możliwe zasoby, dostępną technologię i odpowiadają na wyzwania i problemy swoich lokalnych społeczności. Jeśli jesteś jednym z nich – ten konkurs jest dla Ciebie!
Aby ubiegać się o tytuł Innowacyjnego Menadżera Kultury należy zapoznać się z regulaminem i do 15 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu. Do formularza można dołączyć: prezentację multimedialną (maksymalnie 20 slajdów) opisującą kandydata/kandydatkę i charakterystykę innowacyjności. Prezentacje i rekomendacje należy przesłać na adres: imk@mik.waw.pl.
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Informacja o konkursie: Natalia Roicka, tel. 22 586 42 25; 601 668 314, n.roicka@mik.waw.pl
Kontakt dla mediów: Maciej Pajączkowski, 661 601 690, m.pajaczkowski@mik.waw.pl

Nagrody

Konkursy kulturalne/historyczne

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Brak komentarzy.