Reklama na e-Konkursy.info 19.07.19 10:14:53

Konkurs "Jedziesz z nami na Bornholm?"

Konkurs Jedziesz z nami na Bornholm?

Opis konkursu

Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie, zobligowany jest:
a) zakupić w Okresie Konkursu przynajmniej jeden Produkt Objęty Konkursem oraz zachować dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na którym będzie uwidoczniona data zakupu Produktu Objętego Konkursem,
b) dokonać Zgłoszenia w terminie od godz. 12:00:00 dnia 04.04.2016 roku, do godz. 23:59:59 dnia 26.06.2016 roku na stronie www.witaminy-centrum.pl/wygrajwycieczke.

Poprzez dokonanie Zgłoszenia (zwanego dalej „ zgłoszeniem ”) rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, składającego się z pól: dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail i numer dowodu zakupu oraz wpisanie odpowiedzi na jedno lub oba zadania konkursowe . Jeden dowód zakupu (z zastrzeżeniem 2.7.) można wykorzystać tylko do jednego Zgłoszenia, które daje możliwość wzięcia udziału w tygodniowym konkursie oraz w Grze o Nagrodę Główną. Po wypełnieniu formularza oraz zapoznaniu się przez Uczestnika Konkursu z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co Uczestnik dobrowolnie potwierdza w odpowiednich polach, uaktywnia się pole do wpisania odpowiedzi na zadania konkursowe. Rejestracja wyżej wymienionych danych jest niezbędna w celu przekazania nagród w Konkursie.

Nagrody

- Wycieczka na Bornholm dla 2 osób
- Kamery Go Pro Hero4
- Zegarki marki Garmin
- Bony Decathlon

Nadesłane przez: madzia34 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

annb

13.04.16 21:45:54

Zadania konkursowe:
a) Finałowe: wymyślenie hasła promującego Centrum On/Ona w 7 słowach

b) Tygodniowe: Dlaczego Centrum On/Ona jest mi potrzebne w wycieczce na Bornholm?

0 0
Dodaj komentarz