Zakończony

Konkurs "Jesienne Biletobranie – do wzięcia bilety 30-dniowe"

Opis konkursu

W piątek, 16 września zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Jesienne Biletobranie. Wystarczy mieć aktywny bilet długookresowy, aby wygrać bilet 30-dniowy.
Kupić bilet długookresowy 30- lub 90-dniowy nie wcześniej niż 1 września i aktywować go przed wysłaniem zgłoszenia. Każdy Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia swojego numeru Karty w ramach całego okresu trwania Konkursu tj. od 16 do 30 września 2022 r.
Codziennie w czasie trwanie Konkursu (z wyjątkiem Dnia bez Samochodu, który przypada 22 września) na stronie biletobranie.wtp.waw.pl będzie uruchamiany formularz zgłoszeniowy, gdzie należy wpisać 11-cyfrowy numer swojej Warszawskiej Karty Miejskiej (lub innej karty zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego jako nośnik biletów) oraz adres e-mailowy. Formularz konkursowy będzie aktywny od godziny wskazanej danego dnia w Regulaminie do 23:59.

Wygra co najmniej 210 właścicieli kart – czyli minimum 15 osób dziennie.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są bilety 30-dniowe normalne lub ulgowe. Każdy Zwycięzca otrzymuje bilet 30-dniowy ważny w strefie pierwszej, drugiej lub pierwszej i drugiej w zależności od typu biletu zgłoszonego podczas rejestracji do Konkursu.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: barszcz

Podobne konkursy

Brak komentarzy.