Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Jesteśmy z Wami od 10 lat"

Opis konkursu

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu najlepszej, najciekawszej odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe:
Twoje wspomnienie związane z TK Maxx - opisz je w najciekawszy sposób.

Nagrody

  • 1 (jedna) Nagroda – w postaci pakietu 11 (jedenastu) kart upominkowych możliwych do zrealizowania w sklepach TK Maxx na terytorium Polski o wartościach: 10x910 zł oraz 1x900 zł, tj. pakiet kart upominkowych o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.111 zł, to jest Nagroda pierwszego
  • 3 (trzy) Nagrody – każda w postaci pakietu 2 (dwóch) kart upominkowych możliwych do zrealizowania w sklepach TK Maxx na terytorium Polski o wartości po 500 zł każda, tj. pakiet kart upominkowych o łącznej wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 111 zł, to jest Nagroda drugiego stopnia o łącznej wartości 1.111 zł
  • 7 (siedem) Nagród – w postaci karty upominkowej możliwej do zrealizowania w sklepach TK Maxx na terytorium Polski o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 56 zł, to jest Nagroda trzeciego stopnia o łącznej wartości 556 zł

Nadesłane przez: ZetZ Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz