Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Karpackie Oblicza"

Opis konkursu

Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i promocja Karpat. Ukazanie w sposób oryginalny i niepowtarzalny piękna regionu, zabytków, architektury, parków krajobrazowych, terenów naturalnych, ludzi i wydarzeń.

Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie/dostarczenie osobiście do siedziby Organizatora:

  • FOTOGRAFII
  • formularza zgłoszeniowego (metryczka) – podpisanego
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie fotografii wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 1-3 . W przeciwnym razie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Nagrody

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia finansowe.

Nadesłane przez: dolly Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz