Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Komiksowe pozdrowienia z wakacji"

Opis konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
- zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
- nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
- spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
Przedmiotem Konkursu jest projekt pocztówki zatytułowanej "Komiksowe pozdrowienia z wakacji". Zwycięskie prace zostaną uhonorowane nagrodami książkowymi.
Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych prac.
Nadesłane prace muszą mieć format 105x150 mm i mogą być wykonane w dowolnej technice.
Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane.
Nie ma ograniczeń, co do wieku uczestników konkursu.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
Nadesłanie projektu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do nadesłanych projektów, oraz że nadesłane projekty stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.
UWAGA: udział w konkursie jest bezpłatny - nie są pobierane opłaty za zgłoszenie prac.
Nadesłane prace zostaną zdigitalizowane i w formie elektronicznej zaprezentowane na stronach internetowych organizatorów i patronów konkursu.Trzy zwycięskie prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek i bezpłatnie dodawane do zamówień w sklepie PictureBook.pl. Na odwrocie każdej widokówki zostanie umieszczone imię, nazwisko, wiek i miejscowość autora/ autorki nadesłanej pracy.

Nagrody

1) Trzy nagrody w formie publikacji książkowych (komiksy dla dzieci) oraz druku pracy w formie pocztówki.
2) Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

Nadesłane przez: barbara1910 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz