Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Kręć z Trójką"

Opis konkursu

Konkurs odbędzie się w audycji „Trzecia strona medalu” (audycja o g. 17.05-19.00) w dn. 11, 18, 25.08 oraz 1.09.2013 r.
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle na adres mailowy podany na antenie Trójki (sportowakamera@polskieradio.pl) stworzone przez siebie nagranie video o długości nie przekraczającej 90 sekund o tematyce: aktywność sportowa (zwanym dalej nagraniem video lub Utworem).

Nagrody

Nagrodą dla każdego z czterech Zwycięzców w Konkursie jest: kamera Go Pro HERO3 Black Edition. Wartość jednostkowa nagrody wynosi 759,60 zł brutto zł

Nadesłane przez: dorcia77 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz