Do zakończenia 80 dni

Konkurs "Lider Dostępności 2024"

Opis konkursu

Celem konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do konkursu zgłaszać można obiekty i przestrzenie publiczne zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:
  • Przestrzeń publiczna — za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane będą między innymi place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne i transportowe;
  • Duży obiekt użyteczności publicznej — za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe i uniwersytety;
  • Mały obiekt użyteczności publicznej — za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni (do 10 tys. m. kw.), który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów;
  • Obiekt biurowy/handlowy — za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (na przykład placówki bankowe, biurowce lub centra handlowe);
  • Obiekt mieszkalny/hotelowy — za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
  • Obiekt zabytkowy — za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Architekt/urbanista — nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Grand Prix — nagroda specjalna dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Nagrody

Nagrody w formie pamiątkowych statuetek i dyplomów dla zgłaszającego obiekt do konkursu wręczy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.