Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs literacki im. Tadeusza Firleja o "Złote pióro"

Opis konkursu

Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani z Gubińskim Towarzystwem Kultury.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób, które ukończyły szesnasty rok życia (do 31 grudnia br.). Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić: z poezji – zestaw trzech do pięciu wierszy, z prozy – tekst do dziesięciu stron maszynopisu (18000 znaków ze spacjami). Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii.

Nagrody

Poezja

  • I miejsce: 500 zł
  • II miejsce: 300 zł
  • III miejsce: 150 zł
Proza
  • I miejsce: 500 zł
  • II miejsce: 300 zł
  • III miejsce: 150 zł

Nadesłane przez: bandit Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz