Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs literacki Miasta Gdańsk

Opis konkursu

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca obejmuje swym zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.
Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.
Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą pod adresem Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk - do dnia 30 listopada bieżącego roku z dopiskiem "Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca".

Nagrody

Wydanie zwycięzkiej pracy w nakladzie 1000 egzemplarzy

Nadesłane przez: barszcz Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz