Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Lubelskie. Smakuj życie"

Opis konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać w jednym zgłoszeniu do 5 fotografii pojedynczych lub cykle/ zestawy fotograficzne nieprzekraczające 10 fotografii dla jednego cyklu/ zestawu.
 3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 4. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF w wielkości minimum 8 Mpix, zapisane na nośniku elektronicznym.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia. Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej kopercie z nośnikiem z zapisanymi zdjęciami. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia.
 6. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie Urzędu Marszałkowskiego i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.

Nagrody

W konkursie dla autorów najciekawszych prac zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria – fotografia artystyczna

 • I nagroda: karta zakupowa o wartości 750 zł i zestaw wydawnictw Regionu Lubelskiego;
 • II nagroda: karta zakupowa o wartości 650 zł i zestaw wydawnictw Regionu Lubelskiego;
 • III nagroda: karta zakupowa o wartości 550 zł i zestaw wydawnictw Regionu Lubelskiego;
 • Wyróżnienia: zestawy materiałów i wydawnictw promocyjnych Regionu Lubelskiego.
Kategoria – fotografia reportażowa
 • I nagroda: karta zakupowa o wartości 750 zł i zestaw wydawnictw Regionu Lubelskiego;
 • II nagroda: karta zakupowa o wartości 650 zł i zestaw wydawnictw Regionu Lubelskiego;
 • III nagroda: karta zakupowa o wartości 550 zł i zestaw wydawnictw Regionu Lubelskiego;
 • Wyróżnienia: zestawy materiałów i wydawnictw promocyjnych Regionu Lubelskiego

Nadesłane przez: normafia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz