Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Magia Dzielnicy Czterech Wyznań"

Konkurs Magia Dzielnicy Czterech Wyznań

Opis konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt.„Magia Dzielnicy Czterech Wyznań”
Finalną częścią konkursu jest stworzenie z wyróżnionych prac widokówek, przedstawiających najpiękniejsze zakątki Dzielnicy Czterech Wyznań.

W konkursie wyróżnionych zostanie 10 prac, spośród których dodatkowo publiczność na Facebooku wybierze 1 pracę która otrzyma Nagrodę Publiczności.

Prace należy zgłaszać do 14 października 2013 r. :

1) na adres e-mail: it@dzielnica4wyznan.info.pl podając w tytule wiadomości KONKURS MAGIA DZIELNICY CZTERECH WYZNAŃ
2) pocztą na adres: Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław, z dopiskiem KONKURS MAGIA DZIELNICY CZTERECH WYZNAŃ.

Wszystkie nadsyłane prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe ( numer telefonu, e-mail), oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy.

Dla Wszystkich wyróżnionych prac atrakcyjne nagrody oraz wystawa pokonkursowa prac!

Nagrody

1. 10 wyróżnionych prac – wystawa prac pokonkursowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, w galerii w kawiarni Bike Cafe. Termin wystawy zostanie przesłany do osób wyróżnionych drogą e-mail oraz opublikowany na profilu facebook Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, na profilu facebook kawiarni Bike Cafe oraz oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
2. Wydruk nagrodzonych pracy w formie widokówki, opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora oraz logo Dzielnicy Czterech Wyznań.
3. Prezentacja wyróżnionych prac w galerii zdjęć na oficjalnym profilu facebook Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej oraz na oficjalnej stronie internetowej www.dzielnica4wyznan.info.pl, w zakładce Galeria w Albumie konkurs „Magia dzielnicy Czterech Wyznań”.
4. Nagrody książkowe dla 10 wyróżnionych prac oraz drobne upominki.
5. Nagroda Publiczności – dla jednej pracy wyłonionej podczas głosowania publiczności na facebooku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oddzielnej Nagroda Sponsora dla wybranej pracy.
7. Organizatorzy nie wysyłają nagród za prace wyróżnione w Konkursie.
8. W przypadku wygranej osoba powinna zgłosić się osobiście po nagrodę lub upoważnić do tego osobę, która odbierze ją w jej imieniu, do dnia 30.11.2013 r.
9. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach mają prawo do zmiany przyrzeczonych nagród.
10. Organizatorzy nie przewidują nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

Nadesłane przez: centrum Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz