Zakończony

Konkurs "Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej"

Opis konkursu

Udział w Konkursie jest dla Uczestników bezpłatny oraz dobrowolny.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem i zakwaterowaniem Uczestników.
Organizator Eliminacji Rejonowych oraz konkursu finałowego zapewnia nagłośnienie, niezbędny sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych
Jury, ocena wykonań utworów w ramach konkursu:
W skład Jury wchodzi 5 osób wskazanych przez Organizatora.
Jury wybiera spośród swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
Końcowe obrady Jury toczyć się będą przy drzwiach zamkniętych.
Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Ocenie podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.

Przesłuchania konkursowe odbędą się:
  • Eliminacje Rejonowe – w miejscu i czasie podanym przez Organizatora Eliminacji w Regulaminie Eliminacji Rejonowych
  • Przesłuchania Finałowe – I MFPL – 18 września 2021 r. Przeworsk
  • Koncert Galowy Laureatów – I MFPL – 19 września 2021 r. Przeworsk
Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek przygotować dwa utwory konkursowe, przy czym podczas Konkursu przewiduje się prezentację jednego wybranego przez Uczestnika utworu (o wykonanie drugiego przygotowanego utworu Uczestnik może zostać poproszony przez Jury).
Uczestnik prezentuje wybrane utwory z własnym podkładem muzycznym, akompaniuje sobie sam, bądź występuje z jednym akompaniatorem (np. pianistą, gitarzystą, akordeonistą).

Nagrody

nagrody pieniężne

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.