Zakończony

Konkurs "Miejsca pełne smaku" Edycja 2

Opis konkursu

Należy dokonać rejestracji miejsca na Stronie internetowej, poprzez wskazanie adresu wybranego miejsca oraz dodanie kreatywnego zdjęcia przedstawiającego wybrane miejsce z batonikiem Kinder Country w tle, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe i wypełnienie Formularza dostępnego na Stronie internetowej;
Elementem obowiązkowym Prac Konkursowych jest uzupełnienie nazwy oraz dodanie zdjęcia rejestrowanego miejsca oraz podanie imienia oraz adresu e-mail.
Elementami nieobligatoryjnymi jest dodanie opisu miejsca oraz określenie jego kategorii spośród dostępnych na liście wyboru.

Nagrody

Nagrodami dziennymi w Konkursie są Bidony o wartości 20,75 złotych (słownie: dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy) netto każdy.
Nagrodami tygodniowymi w Konkursie są Zestawy Podróżnika, składające się ze scyzoryka, latarki, pamięci przenośnej USB 8 GB, magnesu z notatnikiem, plecaka o wartości łącznej 205,32 złotych (słownie: dwieście pięć złotych trzydzieści dwa grosze) netto każdy.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: mixik

Podobne konkursy

Brak komentarzy.