Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Milko na Drogę"

Konkurs Milko na Drogę

Opis konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 01.09.2019 r. spełnić łącznie następujące warunki:

 • wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia, na którym należy pokazać swoją aktywność z Milko, która zainspiruje innych. Zdjęcie musi zawierać wizerunek dowolnego produktu Milko oraz spełniać warunki określone w pkt 6 regulaminu (zwane dalej „Zdjęciem”),
 • dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) za pośrednictwem strony internetowej milkonadroge.pl, poprzez dołączenie Zdjęcia oraz wypełnienie zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego (dalej zwanego „Formularzem Zgłoszeniowym”), w którym należy podać:
  • imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu komórkowego,
 • poprzez kliknięcie stosownego pola (ikonki) potwierdzić, że:
  • ukończył 18 lat, zapoznał się z regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki,
  • wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego na przesłanym Zdjęciu na stronie milkonadroge.pl w celach związanych z realizacją Konkursu,
  • posiada zgodę osób trzecich znajdujących się na Zdjęciu, na publikację ich wizerunku na stronie milkonadroge.pl w celach związanych z realizacją Konkursu,
 • wysłać Zgłoszenie poprzez kliknięcie na pole „Wyślij zgłoszenie”. Na podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysyłana wiadomość zawierająca potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 01.09.2019 r.

Nagrody

 • 189 nagród codziennych, każda w postaci inteligentnej opaski monitorującej Mi Band 3 w jednym z trzech kolorów: czerwony, niebieski lub czarny, o jednostkowej wartości 129 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 14 zł (słownie: czternaście złotych) (zwaną dalej łącznie „Nagrodą Codzienną”). Laureat nie ma prawa zastrzeżenia koloru Nagrody Codziennej.
 • 8 nagród głównych lipcowych, każda w postaci hulajnogi elektrycznej Xiaomi MiJia, o jednostkowej wartości 1.799 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) (zwaną dalej łącznie „Nagrodą Główną Lipcową”).
 • 35 nagród głównych sierpniowych, każda w postaci plecaka Fjallraven Kanken Classic, o jednostkowej wartości 379 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 42 zł (słownie: czterdzieści dwa złote) (zwaną dalej łącznie „Nagrodą Główną Sierpniową”). Nagroda Główna Sierpniowa wydawana zostanie w postaci kodu zakupowego do wykorzystania w sklepie internetowym www.kanken.pl, przesłanego na podany przez Uczestnika adres e-mail.

Nadesłane przez: lookaso Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz