Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Muzyka z Lays" Netto

Opis konkursu

Zakup co najmniej jeden produkt promocyjny w sklepie Netto i zachowaj dowód zakupu.
Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego.
Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 11a), dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.muzykazlays.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”, zawierającego następujące pola obowiązkowe:

  • Wykonanie zadania konkursowego poprzez kreatywne dokończenie zdania: „Lay’s i muzyka smakują najlepiej, gdy…”, zwanego dalej „Zdaniem”. Zdanie nie może przekroczyć 160 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami.
  • imię i nazwisko;
  • miejscowość zamieszkania;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mailowy;
  • numer dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 11a);
  • pole captcha.

Nagrody

  • Nagroda w postaci głośnika JBL GO 2 o wartości 111,01 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 12 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 12 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest potrącana przez
  • Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
  • Łącznie ufundowano 50 Nagród o łącznej wartości 6 150,50 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych brutto, 50/100).

Nadesłane przez: trojan Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

kumulacja

09.08.19 15:51:47

Organizatorem konkursu jest AVANTI!

arabela79

09.08.19 13:33:51

-kup paczkę Lays
-odpowiedź na pytanie
-wygraj 50 głośników JBL.
Po co cytować pół regulaminu??

Dodaj komentarz