Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na kartkę Wielkanocną

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z bogactwem tradycji polskiej związanej z Wielkanocą, zwyczajami, obyczajami i obrzędami religijnymi oraz ludowymi świątecznego okresu.
Tematyka konkursu obejmuje czas związany ze świętami wielkanocnymi (przygotowaniami, obyczajami i obrzędami zarówno religijnymi i świeckimi) i przedstawienie własnego postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne.
Prace powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż A5 i nie większym niż A4, techniką malarską (pastele, olej, akwarela), kolażu lub wycinanki, rysunek, grafika. Prace wykonane przy użyciu materiałów spożywczych typu: ryż, kasza, makaron oraz koralików, piór i skorupek nie będą oceniane przez Jury.
Każda praca na odwrocie powinna być podpisana i zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, telefon i e-mail kontaktowy.
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeń należy nadsyłać na adres SCKM lub osobiście:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
31-067 Kraków, ul. Wietora 15
w terminie do 4 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.
Powołane przez Organizatora Jury w skład którego wejdą artyści plastycy, graficy, historycy sztuki dokona oceny prac konkursowych.
Prace ocenione będą w dwóch kategoriach:
I - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
II - dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI
Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Wanicka i Agnieszka Perc
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
tel. 12 432 01 70
e-mail: konkurs.sckm@gmail.com

Nagrody

trzy nagrody główne oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii

Nadesłane przez: dorcia2766 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz