Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na koncepcję rewitalizacji Michałowa

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II.

Nagrody

  • I nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem
  • Zamawiający przewiduje na dokumentację projektową kwotę nie większą niż 12 000 zł brutto

Nadesłane przez: termitek99 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz