Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs na koncepcję stadionu Polonii w WarszawieOpis konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby spełniające warunki:

  • wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta,
  • wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy stadionu piłkarskiego, lekkoatletycznego lub wielofunkcyjnego o pojemności co najmniej 5000 widzów z trybunami zadaszonymi, lub budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, lub sportowo-widowiskowego o pojemności co najmniej 2000 widzów, lub obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 60 tys. m3 , które są w trakcie realizacji , lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Zakresem opracowania konkursowego objęte są następujące nieruchomości:
  • niezabudowana działka ewidencyjna nr 12 z obrębu 5-02-01 o łącznej powierzchni 3.4874 ha, położona przy ul. Zakroczymskiej, stanowiąca tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, opisana w księdze wieczystej KW nr WA4M/00235016/6 – w części, stanowiącej powierzchnię 0.1147 ha.
  • zabudowana działka ewidencyjna nr 16 z obrębu 5-02-01 o łącznej powierzchni 5.7347 ha, położona przy ul. Konwiktorskiej 6, stanowiąca inne tereny zabudowane i inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej KW nr WA4M/00235015/9.10
  • niezabudowana działka ewidencyjna nr 27 z obrębu 5-02-01 o łącznej powierzchni 0.1272 ha, położona w rejonie ul. Bonifraterskiej, stanowiąca inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej KW nr WA4M/00204914/5.

Nagrody

  • I nagroda – 100 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • II nagroda – 50 000 zł
  • III nagroda – 25 000 zł
  • ew. wyróżnienia – 25 000 zł

Nadesłane przez: termitek99 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz