Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki

Opis konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie propozycji nazw(y) Obiektu, zgodnej(ych) z wymaganiami określonymi w pkt I niniejszego Regulaminu na „Karcie zgłoszeniowej” Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

„Kartę zgłoszeniową” do konkursu, z dopiskiem na kopercie „KONKURS – NAZWA CENTRUM NAUKI” należy przesłać lub złożyć do dnia 31.10.2019 r. pod adresem:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Sekretariat Prorektora ds. nauki
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
Pokój 112

Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

Nadesłane przez: ivanotta Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz