Zakończony

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie

Opis konkursu

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najkorzystniejszej pod względami funkcjonalnym i przestrzennym koncepcji architektonicznej. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego, w którym prace składać mogą wszyscy zainteresowani uczestnicy.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.

Koncepcja powinna obejmować wspomniane tężnię i wodny plac zabaw, które razem stworzą atrakcyjny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy o walorach prozdrowotnych, zbiornik retencyjny, strefę relaksu, urządzoną zieleń, komunikację, zielono-błękitną infrastrukturę, małą architekturę i propozycję rewitalizacji istniejącego parku miejskiego obejmującą w szczególności widownię, dojazd do przystani kajakowej i strefę wokół placów zabaw.

Nagrody

  • I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 16 regulaminu
  • II Nagroda – 20 000 zł brutto
  • III Nagroda – 10 000 zł brutto
  • Wyróżnienie – 2 000 zł brutto

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.