Zakończony

Konkurs "Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków" XXXIII edycja

Opis konkursu

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów (zał. Oświadczenie dostępne na stronie www.instytutslaski.pl w zakładce Nagroda Wawrzynków). Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 roku.

Nagrody

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: bandit

Podobne konkursy

Brak komentarzy.