Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim"

Opis konkursu

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim ogłasza pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego konkurs „Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim”.

Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach – etap I zgłoszenia pisemne; etap II – warsztaty dla kapelmistrzów oraz etap III przesłuchania.
Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Najlepsza orkiestra dęta 2020”.

Nagrody

  • I stopień – nagroda do 10.000 zł netto
  • II stopień – nagroda do 5.000 zł netto
  • III stopień – nagroda do 2.500 zł netto
  • Wyróżnienia – nagrody do 500 zł netto
Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do V stopni.

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz