Zakończony

Konkurs na koncepcję przebudowy Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego

Opis konkursu

Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej przebudowy Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego dla zadania pn. "Przebudowa Placu Wolności"

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym i eksploatacyjnym, koncepcji programowo przestrzennych zagospodarowania Placu Wolności. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonanie nowego zagospodarowania Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych, które ma za zadanie usprawnić ruch w jego obrębie oraz podnieść jakość techniczną i estetykę centralnego placu miasta.

Prace zostaną poddane ocenie jury konkursu pod przewodnictwem prof. Ewy Kuryłowicz.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można przesyłać do 16 grudnia 2022 roku, do godziny 12:00. Laureatów i nagrodzone prace poznamy w marcu 2023 roku.

Nagrody

  • I Nagroda - 30.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 20.000 zł brutto.
  • III Nagroda - 15.000 zł brutto.
  • Dwie nagrody w formie wyróżnienia - 2.000 zł brutto.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.