Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Nurt"

Opis konkursu

1. Zdjęcia muszą pochodzić z obszaru objętego działaniem Organizatora, tj. gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (należące do powiatu legionowskiego), Dąbrówka, Radzymin (należące do powiatu wołomińskiego), Somianka (należąca do powiatu wyszkowskiego) i muszą być związane z lokalnymi rzekami lub turystyką rzeczną.
2. Uczestnik nie może złożyć więcej niż 10 prac.
3. Fotografie mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie, matowe, błyszczące, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie min. 20x30cm max. 40x50cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane w formacie JPG.
4. Zdjęcia złożone tylko w jednej formie (papierowe bądź elektroniczne) nie wezmą udziału w Konkursie.
5. Termin zgłaszania zdjęć mija 15 września 2013 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac do siedziby Organizatora (nie liczy się data stempla pocztowego). Prace konkursowe można przesłać na adres Organizatora bądź złożyć osobiście w siedzibie Organizatora tj. Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".
6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia.
7. Do zdjęć należy dołączyć zbiorczy formularz zgłoszeniowy oraz, w razie korzystania z wizerunku innych osób niż autor zdjęcia, zgodę wskazaną w §7. Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Fotografie należy składać w siedzibie biura LGD: Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"
lub przesłać pocztą na adres:
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413,
05-119 Legionowo z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny NURT.
10. W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie i nie były nigdzie wcześniej publikowane.
11. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
12. Przesłane prace nie będą zwracane.

Nagrody

a. za zajęcie I miejsca w wysokości 1000,00 zł;
b. za zajęcie II miejsca w wysokości 600,00 zł;
c. za zajęcie III miejsca w wysokości 400,00 zł

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz