Zakończony

Konkurs "Packaging Innovations"

Opis konkursu

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu opakowania, etykiety bądź spójnej koncepcji graficznej opakowania dla linii produktowej. Podstawą jest innowacyjny i zaskakujący pomysł, który może zostać wprowadzony do produkcji.

Nagrody

Laureaci każdej z 3 kategorii Konkursu otrzymają nagrody pieniężną w wysokości 1500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) pomniejszone o podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: bandit

Podobne konkursy

Brak komentarzy.