Zakończony

Konkurs "Park sztuki 2024"

Opis konkursu

15. konkurs "Park Sztuki – działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim"Organizatorem 15. edycji konkursu na działanie artystyczne w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej jest Galeria Podlaska Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.Przedmiotem konkursu jest wybór projektów, które zostaną zrealizowane i zaprezentowane podczas 15. edycji Parku Sztuki odbywającego się w dniach 14-15-16 czerwca 2024 w Parku Radziwiłłowskim. Projekty dotyczyć będą realizacji form przestrzennych zdefiniowanych jako „obiekt” „instalacja” lub „performance”.
Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych. Projekt należy sporządzić w formie graficznej (szkice, rysunki, zdjęcia, opis). Powinien zawierać dokładną specyfikację techniczną i opis problematyki jakiej dotyczy.

Nagrody

Do realizacji zostanie wybranych 8 projektów, spośród nich jury wybierze jeden projekt, który zdobędzie nagrodę główną w wysokości 2000,00 zł (brutto).

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Galeria Podlaska

Podobne konkursy

Brak komentarzy.