Zakończony

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa"

Opis konkursu

Uczestnicy konkursu muszą przygotować pracę plastyczną, ilustrującą hasło konkursowe. Można ją wykonać w dowolnej technice, natomiast format jest wspólny dla wszystkich – A3.W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy. Będą oni przygotowywali dzieci pod kątem merytorycznym. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne. Najlepsze z nich będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

Nagrody

- sprzęt multimedialny
- zestawy upominków

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: ewelka111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.