Zakończony

Konkurs plastyczny "Czy tylko pała może być maskotką olsztyńskiej Policji?"

Opis konkursu

Celem konkursu jest stworzenie wzoru maskotki, która swoim wizerunkiem będzie nawiązywać do charakteru powiatu olsztyńskiego, a także będzie służyła promowaniu olsztyńskiej Policji podczas imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych, wychowawczych i leczniczych. Lokalny, dla uczniów, plastyczny - prace należy przesyłać do 21 kwietnia 2017 roku. Zaproponowana praca powinna promować przyjazny wizerunek Policji w oczach dzieci i młodzieży, cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem oraz eksponować elementy policyjnego umundurowania lub wyposażenia. Wysoce wskazane jest, by uczestnik zaproponował nazwę dla stworzonego przez siebie projektu policyjnej maskotki. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – tel. +48 89 522 47 69

Nagrody

Laureat otrzyma nagrodę rzeczową.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody i listów gończych gratulacyjnych nastąpi w terminie do 10 maja 2017 roku, o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione drogą pisemną/telefoniczną

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.