Zakończony

Konkurs plastyczny "Legendy Łabęd"

Opis konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej z baśniami, legendami, podaniami i opowieściami, związanymi z dzielnicą Gliwic – Łabędami. Konkurs
adresowany jest do dzieci i młodzieży, przedszkoli i szkół podstawowych usytuowanych w Gliwicach – Łabędach.
Jurorzy wyłonią laureatów w trzech kategoriach:
  • dzieci przedszkolne
  • dzieci klas 1 – 4 szkoły podstawowej
  • dzieci klas 5 – 8 szkoły podstawowej
Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane. Sugerowany format prac: A3. Z uwagi na warunki ekspozycji nie przyjmujemy prac przestrzennych. Preferujemy indywidualną formę pracy.
Prace konkursowe wraz z metryczką oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych należy dostarczyć osobiście do 13 lutego 2020 roku do Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach ul. Partyzantów 25 w godzinach pracy placówki.

Nagrody

Nagrodzeni twórcy otrzymają dyplomy, upominki oraz pamiątkowe statuetki.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: zaczytana-pola

Podobne konkursy

Brak komentarzy.