Zakończony

Konkurs plastyczny "Misie Episie"

Opis konkursu

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zakupienie w sklepach na terenie całej Polski „Misia Episia” od Organizatora, w terminie od dnia 07.10.2016 r. do dnia 10.12.2016 r. (włącznie), a następnie wysłanie kopii paragonu potwierdzającego zakup wraz z pracą konkursową (wykonaną w dowolnej technice plastycznej) pt. „Mój wymarzony miś” na adres Organizatora, tj.: Epee Polska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@epee.pl do dnia 10.12.2016 r. (o przystąpieniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną).
Pracę konkursową należy przesłać z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, adresem, numerem telefonu, wiekiem dziecka oraz następującymi oświadczeniami:

Nagrody

Nagrody zostaną przyznane autorom 50 najlepszych prac wyłonionych przez jury Konkursu.

Nagrodą w Konkursie jest paczka z zabawkami, składająca się z:
a) 1 x Zestaw Kryształowy Zelf 7 cm z akcesorium EP02461 (wybrany losowo),
b) 1 x Zestaw do stylizacji marki Frozen GPH18485 (wybrany losowo),
c) 1 x Zestaw Filly Butterfly – Mama z trójką dziećmi EP01999 (wybrany losowo),
d) 1 x Zestaw Shnooks – Kudłaki Talenciaki EP02211 (wybrany losowo),
e) 1 x Zestaw Pet Parade – Psiak ze skrzyneczką na listy EP02229.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: gosia16

Podobne konkursy

buziolek
16.12.2016 11:09:32

Są już wyniki do konkursu: http://epee.pl/wy...e,lk,265,ls,266.html

0 0