Zakończony

Konkurs plastyczny "Mój list do Fredry"

Opis konkursu

  • Praca konkursowa powinna zostać wykonana dowolną techniką na papierze formatu A4 i posiadać umieszczoną na odwrocie metryczkę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, nazwę biblioteki gminnej, tytuł utworu do którego została wykonana ilustracja.
  • Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę.
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy wraz z podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2023 r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Materiał konkursowy powinien być dotychczas niepublikowany i niezgłoszony do innych konkursów.

Nagrody

Dla laureatów I, II, III miejsca oraz 8 wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: trebor1

Podobne konkursy

Brak komentarzy.