Zakończony

Konkurs plastyczny pt. "Co mogę zrobić, aby być Eko-młodzikiem?"

Opis konkursu

  • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
  • W Konkursie może zostać zgłoszona tylko jedna Praca każdego z Uczestników.
  • Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych. Format prac: A4 lub A3.
  • Prace należy dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Media Dizajn, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin. Prace można dostarczać w dni robocze w godz. 8:30-18:00.
  • Zgłoszona Praca powinna być zgodna z tematem Konkursu i stworzona samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
  • Na zgłoszenia czekamy od 1.06.2023 do 13.06.2021 do godz.18:00.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 06.2023 na stronie internetowej www.inku.pl
  • Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe, dyplomy oraz udział w wystawie prac konkursowych.

Nagrody

Nagrody rzeczowe i dyplomy

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: brenda89

Podobne konkursy

Brak komentarzy.