Zakończony

Konkurs "Poezja i proza na 160 znaków"

Opis konkursu

Uczestnikami/uczestniczkami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat, czyli uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich, którzy w 2024 roku ukończyli lub ukończą 13-20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą. Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przyznanie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk. Jana Szymały 3, woj. śląskie. Nagrody przesłane zostaną laureatom na adres szkół.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.