Zakończony

Konkurs "Postuj z Heniem i Krysią"

Opis konkursu

Zadaniem konkursowym dla Uczestnika Konkursu jest stworzenie pracy konkursowej, polegającej na obróbce fotografii lub grafiki za pomocą narzędzi udostępnionych w Aplikacji. W tym celu należy zapisać w Aplikacji fotografię lub grafikę, której wyłącznym twórcą jest Uczestnik, a następnie dodać do niej obowiązkowe elementy: rysunek postaci Eksperta TESCO ("Henia" lub "Krysi") oraz elementy graficzne i/lub produkty oferowane przez TESCO. Wedle uznania Uczestnika możliwe jest również dodanie do pracy konkursowej elementów nieobowiązkowych (np. sceneria).

Nagrody

Nagrodą w Konkursie jest bon na zakupy w sklepie sieci TESCO o wartości 50 (pięćdziesięciu) złotych, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 6 (sześciu) złotych, to jest nagroda konkursowa o łącznej wartości 56 (pięćdziesięciu sześciu) złotych.
Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 100 (sto) nagród.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ksantypa

Podobne konkursy

Brak komentarzy.