Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Poznaj swoją Naturę"Opis konkursu

Zdjęcia można nadsyłać do dnia 6 września br. na adres na adres: konkurs@gdos.gov.pl, w jednej z czterech kategorii do wyboru:
1) I kategoria: „Człowiek i Natura”- fotografie przedstawiające koegzystencję i współdziałanie człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000, wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju w praktyce, np. poprzez prezentację wydarzeń lub czynności życia codziennego związanego z turystyką (agro-, eko-), aktywnością sportową, edukacją ekologiczną, realizacją inwestycji w zgodzie ze środowiskiem, prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, realizacją projektów innowacyjnych na obszarach Natura 2000, znaczenie ochrony i bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Kategoria ta nie obejmuje fotografii prezentujących degradację środowiska;
2) II kategoria: „Oblicza natury”- fotografie przedstawiające pejzaże, krajobrazy, piękno przyrody i bioróżnorodność na obszarach Natura 2000;
3) III kategoria: „Piękno chronione” - fotografie przedstawiające gatunki zwierząt i ptaków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000;
4) IV kategoria: „Piękno Natury" - fotografie przedstawiające indywidualne i nowatorskie spojrzenia na sieć Natura 2000, jak również fotografie przedstawiające układy i formy występujące naturalnie w środowisku, fotografie makro i fotografie z lotu ptaka.
Fotografie mają być wykonane na obszarach Natura 2000 w Polsce.

Nagrody

I miejsce: nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł (brutto) oraz nagrody rzeczowe
II miejsce: nagrody rzeczowe
III miejsce: nagrody rzeczowe

Nadesłane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz