Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Pozwól się uwieść"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 14.11.2011 do: 23.12.2011

Organizatorem konkursu jest serwis kinderbueno.pl.
Warunkiem udziału w Loterii jest: zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w terminie od 14 listopada 2011 r. do 23 grudnia 2011 r., oraz 2 zachowanie oryginału paragonu fiskalnego, przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupowanego produktu została wyraźnie wskazana (wydrukowana) albo potwierdzona odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczęcią sklepu i podpisem pracownika - paragon należy przechować do celów weryfikacji zgłoszenia i wydania nagrody, dlatego paragony bez wskazanej nazwy produktu nie będą uwzględniane, ; oraz 3.3. zgłoszenie się do Loterii - przy czym każdy zakupiony Produkt Promocyjny uprawnia do jednego zgłoszenia & w terminie od dnia 14 listopada 2011 r. do 23 grudnia 2011 r.- nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 3.1. powyżej - poprzez:
a) przesłanie wiadomości SMS pod numer 70025 o treści"bueno/xx.yy.2011", gdzie xx oznacza dzień, a yy miesiąc zakupu, przykładowo "bueno/14.11.2011"
albo
b) zgłoszenie udziału poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej kinderbueno.pl.

Nagrody:
40 nagród o wartości 9.444 zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) każda. Nagroda składa się z vouchera o wartości 8.500zł uprawniającego do skorzystania z oferty weekendowego, dwuosobowego, wyjazdu turystycznego do Wenecji poprzez biuro podróży MY TRAVEL oraz dodatkowo kwoty 944 zł

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez magnus. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: magnus Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz