Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Praktyka"

Opis konkursu

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje śmiałych i nowatorskich tekstów teoretycznych badających relacje architektury i kultury oraz ciekawych i odpowiedzialnych społecznie projektów architektonicznych zmierzających do poprawienia jakości przestrzeni publicznej w Polsce.

Konkurs TEORIA to program dla młodych architektów, w ramach którego zwycięski tekst o tematyce relacji architektury i kultury, zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej I stopień studiów architektonicznych, a także nie skończyły 40 lat.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program, w ramach którego zwycięski projektant lub zespół otrzymuje finansową i merytoryczną pomoc w opracowywaniu zgłoszonej koncepcji architektonicznej na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnie wybranego miasta w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

W konkursie na Stypendium PRAKTYKA mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej I stopień studiów architektonicznych, a także nie skończyły 40 lat.

Nagrody

  • Konkurs TEORIA: 3 500 zł oraz publikacja książki
  • Stypendium PRAKTYKA: 16 000 zł

Nadesłane przez: jackk76 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz