Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Projekt Evoque - I'm on the move"

Opis konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap I
  w terminie 11.06.2019 r. –14.07.2019 r. -składanie zgłoszeń do Konkursu za pomocą Portalu, na podstawie oceny których, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, zostaną wybrani Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu II.
 • Etap II
  w terminie 29.07.2019 r. –18.08.2019 r. -głosowanie internautów przeprowadzone za pośrednictwem Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie, w wyniku którego zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu (dalej osobno„Laureat Konkursu”oraz łącznie „Laureaci Konkursu”).
W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik:
 • podaje Organizatorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wizerunek,
 • w wyznaczonym polu tekstowym umieszcza krótki opis osobistej historii, własnych osiągnięć, dokonanych na jakimkolwiek polu aktywności życiowej (np. kariera zawodowa, działalność społeczna, pokonanie ciężkiej choroby itp.), co może zainspirować inne kobiety do działania (maks. 2500 znaków),
 • załącza zdjęcie przedstawiającego jego wizerunek.
1 zgłoszenie na uczestnika.

Nagrody

 • weekend w SPA –trzydniowy pobyt w SPA wybranym przez Partnera,na zasadach ustalonych z Partnerem
 • użyczenie samochodu Range Rover do używania w trakcie weekendu w SPA, na zasadach ustalonych z Partnerem,
 • publikacja Zgłoszenia, wizerunku Laureata Konkursu, wywiadu przeprowadzonego z Laureatem Konkursuoraz portretu wykonanego przez ilustratorkę Annę Halarewicz w numerze 12/2019 Magazynu,o łącznej wartości 1000 złotych (dalej łacznie„Nagroda”).

Nadesłane przez: wilhelmzdobywca Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz