Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Przyleciały anioły" Suszec

Opis konkursu

Konkurs ma zasięg powiatowy tzn. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także uczestnicy
pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacyjnych, odbywających się w powiecie pszczyńskim.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej przedstawiającej własną wizję Anioła.
Pracę należy dostarczyć do 9 grudnia (poniedziałek) do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu ul. Ogrodowa 22 lub nadesłać pocztą (o terminie decyduje data stempla pocztowego).

Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI,
b) uczniowie szkół gimnazjalnych,
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych i najciekawszych Aniołów.
Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

Nadesłane przez: guarania Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz