Zakończony

Konkurs reporterski

Opis konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich, która do dnia 31.01.2024 r. prześle na adres: Wydawnictwo Poznańskie, ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, z dopiskiem „Konkurs reporterski”, lub adres mailowy: reportaz@wydawnictwopoznanskie.com projekt reporterski, który zamierza zrealizować (winien on zawierać: plan projektu, założenia projektu, środki i metody
jego realizacji, stopień zaangażowania w realizację projektu, zakładany przebieg realizacji projektu).
Projekt reporterski nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, musi być wolny od wad prawnych i nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

Nagrody

Nagrodą główną w Konkursie jest stypendium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto przeznaczone na realizację projektu reporterskiego, który zostanie wydany przez Wydawnictwo Poznańskie, w języku polskim w formie książkowej. Nagroda zostanie wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu. Druga, w wysokości 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) brutto, po otrzymaniu przez Wydawcę ukończonego projektu reporterskiego.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Luiza12

Podobne konkursy

Brak komentarzy.