Zakończony

Konkurs "Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony"

Opis konkursu

Ogólnopolski Akademicki Konkurs Historyczny „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.
Uczestnicy Konkursu Historycznego rywalizują w trzech kategoriach formalnych:
- Scenariusz lekcji tematycznej
- Artykuł popularnonaukowy
- Praca dyplomowa
W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów I, II, III stopnia kierunków humanistycznych oraz studiów podyplomowych prowadzonych przez publiczne oraz niepubliczne uczelnie w Polsce.

Zgłaszanie udziału uczestników: 13.06.2016 r. – 06.08.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Nadsyłanie prac konkursowych do 05.10.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody

Nagrody w kategorii:
- „Scenariusz lekcji” o wartości 1200 zł
- „Artykuł popularnonaukowy” o wartości 1200 zł
- „Praca dyplomowa” o wartości 1200 zł

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień I, II oraz III klasy.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: nelunia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.