Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Rowerem przez Kraków"

Opis konkursu

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3 do 13 lat, uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli lub uczestnicy Klubów Kultury
2. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest rower w przestrzeni miejskiej Krakowa.
3. Techniki dozwolone:
- grafika
- rysunek
- malarstwo
- mieszane
Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły.
Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3
4. Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury Przegorzały, Kraków ul. Kamedulska 70, do dnia 15 maja 2014, w godzinach 15:00 - 19:00
5. W konkursie nie mogą brać udział prace już wcześniej prezentowane.
6. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres mailowy.
7. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie.
8. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:
- przedszkolna
- klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)
- klasa II -III (wiek 8-10 lat)
- klasa IV- VI (wiek 11 - 13 lat)
9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
10. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
11. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
12. O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
14. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu kultury, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Nagrody

nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia.

Nadesłane przez: dorcia2766 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz