Reklama na e-Konkursy.info 20.08.19 12:18:07

Konkurs "Równać szanse"

Opis konkursu

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: 10 października 2013 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: rownacszanse.pl

Nagrody

dotacje do 7 000 zł

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz