Zakończony

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie projektu pomnika architekta Paula Puchmüllera wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika

Opis konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie spełniającego najwyższe kryteria artystyczne projektu pomnika upamiętniającego postać Paula Puchmüllera — architekta miasta Sopotu w latach 1901 – 1921. Zgodnie z oczekiwaniami organizatora pomnik zrealizowany na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej powinien wzbogacić przestrzeń publiczną Sopotu o dzieło artystyczne wysokiej klasy, które przywróci pamięć o tej ważnej dla historii miasta postaci.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie oraz załączników merytorycznych, projektu pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu. Praca powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, usytuowanie oraz wielkość pomnika, osie widokowe, przebieg infrastruktury technicznej oraz wytyczne organizatora.

Lokalizacja pomnika oraz założenia formalne:
pomnik zostanie zlokalizowany w Sopocie przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 25/27, na terenie należącym do Gminy Miasta Sopotu, administrowanym przez Gminę Miasta Sopotu, na terenie działki nr 44/5, arkusz mapy 26,
realizacja pomnika będzie wymagała uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków (w formie decyzji administracyjnej) oraz uzgodnień wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,
zagospodarowanie terenu będzie polegało na znalezieniu najlepszego usytuowania pomnika oraz zaprojektowanie układu zieleńców, gatunków zieleni, rodzaju nawierzchni i małej architektury wraz z oświetleniem, przy czym należy zachować istniejący drzewostan.
Wytyczne dla pomnika:
organizator pozostawia uczestnikom konkursu decyzję o sposobie ukształtowania formy pomnika — dopuszcza się zarówno tradycyjne formy przestrzenne, jaki i bardziej nowoczesne rozwiązania.
projekt powinien tworzyć umiejętnie zakomponowaną i harmonijnie ukształtowaną całość korespondującą z historycznym otoczeniem.
pomnik powinien zostać uzupełniony o tablicę informacyjną o treści: Paul Puchmüller – architekt miejski w latach 1902 – 1922. informacja powinna być również zapisana w alfabecie Braille'a,
materiał wykonania: szlachetny, naturalny, tradycyjny, preferowany kamień piaskowiec lub metal brąz.
pomnik powinien zostać wykonany w materiale trwałym, odpowiednio do miejsca posadowienia — powinien się odznaczać odpornością na zniszczenie, w tym uszkodzenia mechaniczne, a jego utrzymanie nie powinno wymagać ponadstandardowych kosztów.

Nagrody

  • I Nagroda — 25 tys. zł i zaproszenie do negocjacji umowy — w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt wykonawczy i realizację pomnika
  • II Nagroda — 15 tys. zł
  • III Nagroda — 10 tys. zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.